lunes, 19 de septiembre de 2016

2. Noves formes d'aprendre a l'era digital

Els mestres del segle XXI s'estan adaptant a la tecnologia que ha aparegut a la societat, i per tant, estan incorporant la seva metodologia i els seus recursos a aquesta. Les competències dels mestres han anat modificant-se en funció de les demandes del sistema educatiu i de la societat. S'ha demostrat que la tecnologia comporta molts avantatges, com per exemple, un domini més variat dels registres lectoescriptius, la comunicació a distància a través de l'escriptura i l'autoaprenentatge gràcies a les xarxes socials. Però també comporta inconvenients, com per exemple la informació errònia a causa de l'accés a totes les persones a publicar informació de qualsevol tipus a la xarxa. Actualment als centres educatius s'utilitzen molt més les noves tecnologies, ja que proporcionen un gran benefici d'informació, tot i que la metodologia d'ensenyament no s'ha acabat d'adaptar.

Nosaltres com a futures professionals de l'educació, pensem que és molt important que tots els professionals que treballen en l'educació coneguin els avantatges que comporten les tecnologies i no es quedin només en l'ensenyament tradicional, perquè si no s'utilitzen adequadament, no suposen un avenç per a l'educació. I d'aquesta manera perjudiquem els alumnes, perquè no els hi estem proporcionant tots els avantatges que comporta la tecnologia a l'aula. A continuació, us deixem un pictochart que hem realitzat a l'aula, on es veu clarament el que creiem que ha de tenir un professor del segle XXI.
0 comentarios:

Publicar un comentario